บริษัท พีอาร์ซี คอมปาวเดอร์ จำกัด
PRC COMPOUNDER CO.,LTD.
 
     
 
Company Name : PRC COMPOUNDER CO.,LTD
     
Head Office & : 19/7 Moo 8 Khlongkwai,
Factory   Samkoke,
    Pathumthani 12160
    THAILAND
     
Location GPS : 14.108382, 100.463300
     
     
 
Established : Jan 19th, 2006
Products : Compound
Capacity : 100 Tons/Month
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
19/7 Moo 8 Khlongkwai, Samkoke, Pathumthani 12160 THAILAND.
Tel : (662) 599-3661-4 EXT 117 , Mobile : 0863979296
E-mail : Nitiwatprc@gmail.com